Privatumo politika - UAB "Vaivora ir Ko"

Privatumo politika

Jūsų duomenų valdytojas

UAB “Vaivora ir Ko” (toliau – UAB “Vaivora ir Ko” arba Bendrovė) atsakingai žiūri į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl visomis priemonėmis siekia užtikrinti Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo lygmenyje. Duomenų subjektai – mūsų paslaugų vartotojai, partneriai bei kiti asmenys, mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą. Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetetingų institucijų nurodymų. Visais klausimais susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite kreiptis el. pašto adresu andrius@vaivorairko.lt

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

informaciją apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais ir teikimą duomenų tvarkytojams;
kitus duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenis, surinktus naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). UAB “Vaivora ir Ko” tvarko asmens duomenis siekiant daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Prieigą prie duomenų apievaivorairko.lt lankytojus turi UAB “Vaivora ir Ko” darbuotojai, dirbantys komercijos ir marketingo skyriuose. Taip pat, prieigą prie duomenų gali turėti UAB “Vaivora ir ko” partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas. „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų duomenų.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis iki 2 metų. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

KLAUSKITE